תראה!!!

תראה!!!
אני נגמר
אני צריך אותך!
אף פעם לא אמרתי ש…
אני צריך אותך
אף פעם לא דרשתי
וזה כל כך ‏מבוכה

זה כל כך בלי שמיכה
וכך כך בלי תמיכה
אני רוצה אותך
אתה רואה אותי?
אתה שומע לי?!
אני רוצה אותך!!!

גם אתך בכלל זה ככה
גם אתך כבר לא קרוב
כי בתוך הלב הפחד
כי בחוץ כאילו טוב

את מזמן לא מתקשרת
ואני שוכח גם
אלוהים ‏ביים כאן סרט
את האור
אני השחקן.