תו

תו
בלילה הייתי אמא שלי
רעדתי כולי דאגתי
האחים שלי מתו במלחמה
הייתי קטנה ומסכנה
דאגתי לבני שהיה בצבא
אבל לא סיפרתי על זה אף מילה
דאגתי לאוכל שלא יחסר
האכלתי אותו לחם ובשר
דאגתי לבית פחדתי לצאת
הלילה הייתי אימי… באמת
וכשהתעוררתי, ראיתי אותך
ספוגה באביך ואינך
רועדת כל כך
לרגע חשבתי אנחנו דומים
את לאמא שלך ,אני לשלי
בנות ובנים