שאלות לבורא עולם

שאלות לבורא עולם
אתה רואה אותי?!
אני באמת שואל האם אתה רואה אותי?!
אתה מקשיב?!
אתה מחשיב אותי?!
שומע לי?!

לאחרונה
אני ממש רוצה לפגוש אותך
אתה אותי?!
אני לא מכיר אותך
אני יודע מדברים עליך
מספרים אותך
לומדים אותך
אתה שומע לי?!

אני מרגיש כל כך לבד
ולא מסכים לכלום
האם אתה בכלל
האם אתה בהיר?!
האם אתה ‏‏אטום?!
אני לוחש לך
אתה מבין?!
אני פוחד לצעוק
או לבקש טובה
אני לא מכיר אותך!!!!!

אולי כבר תתגלה?!
ותספר לי מה?
ותוותר לי קצת
ותרחם עלי
אני לבד עכשיו
ולא מרגיש דבר
אני ממש בלי כלום
ממש בלי אף אחד