ראיתי עיר ללא חמלה

ראיתי עיר ללא חמלה
חיפשתי שיר להצילה
עשיתי טוב
עשיתי רע
אולי זה סוף
או התחלה?

אולי זה טוב
אולי זה רע
אולי זה חוף
לאהבה

ואז הגעת
כל כך יפה
ונעלמת
בחשיכה
חצי שקיעה
חצי אוויר
ואין אותך
וחור בשיר

אולי זה טוב
אולי זה רע
אולי זה חוף לאהבה