ראיון עם בנאדם פשוט

ראיון עם בנאדם פשוט
בשביל מה אתה חי?
בשביל הילדים
והעבודה?
להחזיק להחזיק
האהבה?
קצת,לפעמים
האמונה?
אני כבר לא מאמין

ומה עם עתיד?
לא ברור מעורפל
הילדים?
פתאום לא יודע לא קל
בינתיים מה?
בירה קצת ספורט
מתגלגל בדרכים
ואם תעצור?
יאבד פנים

אז יש כאן תכלית?
אני כבר לא מאמין
מה לעשות?
ילדים ילדים
ממשלה פוליטיקה?
דאגות פחדים
יש למה לצפות?
שבתות וחגים.