עייף מלרצות את השטן

עייף מלרצות את השטן
גם השטן עצמו עייף ממני
הקשר שלנו התחיל מזמן מזמן
כאשר אמרתי פעם ראשונה
״מסכים״ במקום אינני
במעורפל זוכר איך הוא בקש טובה
אני צריך ממך זיוף קטן
למען איזה אושר
שאלתי מה יצא לי?!
״מזומן״ ענה וגם נוחות כזאת שלווה
בלתי נסבלת
סוג של קושי.
שטן לא מחלק לך חמצן
אצלו עובדים תמיד24/7
מאז לחצנו יד איבדתי
את הזמן
ובהירות של נוף
גם התנתקתי מהטבע.
לרגע כאן קורה
ציטוט מיומנו
טמטום והכזבות
ניתוק ‏ועיוורון וזעם
זה לא ממש נעים
לחיות למענו
אין לילה אין אוויר
אין טעם.