עייף מדי מריגושים מקסם

עייף מדי מריגושים מקסם
ממך ממני מהמחשבות
רוצה לנוח כאן
רצוי בשקט
רצוי לבד
את לא צריכה לדאוג