מרוב אהבתי

מרוב אהבתי
ומרוב אהבתי, לא יכול להראות אהבה
ומרוב אהבתך את עצובה עצובה
ומרוב שמחתי החיוך נעלם
ומרוב שמחתך את בוכה בוכה
ומרוב הרגלי לחושך לא רואה אור
ומרוב הרגלך לאשליה קשה לך לעצור

אז בואי נתחזק יחד
את עם עצמך ואני איתך
וכמו שכבר אמרתי פעם
שילך הפחד, שילכו הדמעות
תהיי שלי, אהיה שלך
הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו

כי מרוב אהבתי לא יכול להראות אהבה
מרוב אהבתך את עצובה עצובה
מרוב שמחתי החיוך נעלם
מרוב שמחתך את בוכה בוכה
מרוב הרגלי לחושך לא רואה אור
מרוב הרגלך לאשלייה קשה לך לעצור

אז בואי נתחזק יחד…

מרוב הרגלי לחושך לא רואה אור
מרוב הרגלך לאשליה קשה לך לעצור

אז בואי נתחזק יחד…