מידה של שפיות אחרונה

מידה של שפיות אחרונה
עוטפת אותי לאט לאט
כמו טיפה אדומה של יין טוב
הייתי קרוב
זוכר שהייתי קרוב
וגם את היית קרובה
היית קרובה
מידה של אמת עצובה
לוחצת עלי פתאום פתאום
כמו חלום עם הרבה מוסיקה בלי תופים
היינו קרובים, זוכר שהיינו קרובים
מידה די גדולה של חבל דק חונקת אותי
המחנק…
משפריץ מהכל
אפילו מהאוזניים
ואין לי שיניים ללעוס
אין לי ידיים לתפוס