מזיק פסיכיאטר הביתה

מזיק פסיכיאטר הביתה
עזרה נפשית רשאונה
שואל אותו
תגיד מגראס יכול להיות דבר כזה?
מה קרה לך מגרס אנשים רצים
ערומים ברחובות
התחלתי לספר על הבחורה שחייתי איתה אז
קלטתי כאס עצום עליה
שתעוף לי מהפרצוף
מיכה נכנס לביקור קצר
צועק לו
תגיד לה שתעוף
שומע
תגיד לה שתעוף
היא עפה
עדיף ככה לבד
רועד יושן על הרצפה
מגיע לטיפול פסיכולוגי
מרים
אשה יקרה
שינתה לי את החיים
בפגישה רשאונה בקשה שיחקה לה
במרפסת
קומה עשירית
אמרתי אין מצב
פוחד ממחשבה לקפוץ
שמה אותי בחדר של הילד שלה
מלא צעצועים
מרגיע
מתחילה הפגישה
עם מי באת?שאלה
יש מישהו למטה
כן עניתי עם חבר
תבקש ממנו שיעלה רוצה להגיד לו
משהו
מיכה נכנס
מרים אומרת מיכה!!!
ארקדי עובר משהו לא פשוט אבל אם תהיה לצידו איזה שבוע עשרה ימים
זה יעבור לאט לאט
שעה אחרי הדבר הזה מיכה נעלם
היה גדול עליו
זוכר שבאחד מהימים ההם
אמר לקוזו הבסיסט
אולי נאשפז אותו?!
ילד נטוש ממשיך לטוש