למה בנית לך שעשוע

למה בנית לך שעשוע
למה הפכת אותי למשחק
למה פשוט לא המשכת לנוע
במקום לגרום לי למאבק

למה שרפו אותי בשמך
למה אתה וכסף זה ברית
למה כל יום מהפכה
למה שנים לא מצאנו תחליט

אם זה אתה באמת תן תשובה
רוב השירים סימני שאלה
בלי לסבך תגיד לנו למה???
והכי חשוב תסביר
בשביל מה??

בעיר הזאת ששמע בועה
נזכר שוכח אהבה

היתה לי יארה
שרה יערה
מצאתי אהבה
פשוטה ונקיה
שם בשדה ירוק
שמיים צבע תכלת
שמעתי קל מתוק
אלי עמד בדלת
היתה לי יארה
שרה יערה