ללכת על מה?

ללכת על מה?
שאלתי
לעשות לכם אלבום
הייתי בשוק
הנה זה סוף סוף קורה
מה שקפץ לי לראש….
הליכה ארוקה לרמת גן
בלי כסף בקושי מים בבקבוק מסריח
הגענו
שואלים
סליחה כאן זה הד ארצי?!
הפקידה בוחנת אותנו מכף רגל עד ראש
וחצי גיחוך עונה
לא!!!
זה לא כאן
אנו משפילים מבט למטה
מקפלים את הזנב והולכים
ועכשיו כולי רטוב מהכילים של ״חזרה לטבע״
יאיר ניצני רוצה לעשות לנו אלבום?!
הד ארצי?!?
זה לא פה
😜😊😝🤘🏻😍😍😍