לאחרונה במקום כספים

לאחרונה במקום כספים
אני סופר ימים סבירים
אפילו אם זה אחד שבועי
אני מרגיש בו על טבעי

ימים סבירים זה משהו שפעם
עוד לא היתה לו חשיבות
היום הם כבר הפכו לטעם
שמטבל את הבדידות

סופר אותם ומקווה
שלא תהיה טעות
ובספירה שלי יהיה לפחות
אחד כזה
כדי לא למות

אז מה זה יום סביר רבותיי
בואו ננסה לראות
כשמנהל הבנק לא מתקשר
ויש חשק קל לחיות

כשהבטן לא כואבת
ויש כוח לעמוד
וכשקטפתי לך וורד
ולא כעסת לפחות