כמעט אף פעם

כמעט אף פעם
לא נגעתי באקורד כזה
כי לא לשם אני מכוון את המחזה הזה
אבל הבוקר התעוררתי
ואמרתי זהו זה
אני בזה
אני עם זה

הדלקתי פטפון
שרפתי את המחשבות
נמאס לי מלשבת
רק רציתי שנרקוד
כמו בסיפור ההוא
של אהבה מאגדות
אני בזה
אני עם זה
איתי יש עוד