כל אדם בשלב מסוים בחיים

כל אדם בשלב מסוים בחיים
מגיע לצומת
בו כל הפואטיקה
כל התרופות
השירים
והיין לא עוזרים.
ואז עליו להחליט
מה באמת הוא צריך לעשות.