כותב מילים לפי מקצב מסוים

כותב מילים לפי מקצב מסוים
וזה לא הכי פשוט אבל ככה
מאז שהבנתי שהעולם
נעלם
אני מנסה להיות ישיר
ולעקוף את הפחד
כותב הרבא בעיקר על עצמי
כי זה הכי נוח הכי מוכר וידוע
לאחרונה כבר פחות שואל
ופחות מבין
פחות מתעסק בגעגוע

כותב מילים על המצב מסוים
המצב הזה שאליו הגעתי
הפכתי אדיש לכאב
מריר ו מופנם
האמת שאפשר לגלות
אפטי

כותב מכוחותי האחרונים
כי על מה כבר נשאר לכתוב כאן בעצם
על צדק שלא מתקרב
על הרעים וטובים?!
מרגיש לי ממש מיותר
אפילו פתטי

עלייך שכחתי לכתוב
האהבה בחופשה
היא נחה בחדר ההוא שפעם
ידענו
רחוק מעצמי לא יכול כבר לכתוב
מקרוב
טעינו
פשענו

כותב ככה סתם בלי שום מטרה
ואין כבר תקווה שהשיר ישפיע
בעצם הכול כבר נכתב
ואין טוב
ואין רע
הגענו לכאן
ואין מי שיושיע