יש לי חדר משלי ובחדר יש אור

יש לי חדר משלי ובחדר יש אור
זה כרגע לא אני או אני בשחור
זה נימשך. כמעט שבוע או כבר כמה ימים
אם תשאל אותי, מדוע?
זה עמוק בפנים
תתגבר תתגבר
כך אומר לי הקול
להיפגע וליפול כל אחד יכול
לכולנו מותר להיות חלשים
רק לא לאטום אוזניים
לא לעצום עיניים
לא לאבד ידיים גם…
בימים קשים
יש לי חדר משלי ובו אני נח
כמה כל זה ימשך ?
כמה שמוכרח
בנתיים זה שבוע או כבר כמה ימים
אם תשאל אותי , מדוע?
זה עמוק ביפנים
תיתגבר!!!!