יש בי אהבה

יש בי אהבה
בין האפל לנסתר
בעולמנו המר
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה
בין האתמול לעתיד
בין האוצר לתחתית
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה

בין הבלבול לאסון
תדעו שיש פתרון
קוראים לזה אהבה
בין הזיוף לאמת
בין כל מה שחי למת
ישנה אהבה

יש בי אהבה
והיא תתעורר ותיגע
יש בי אהבה
והיא תנצח

בין השפיות לשינה
בין הילדות לזקנה
אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחכים לבואה
תוספת חדשה –

בין האיבה לשלום
בין הסכין לאטום
תדעו שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחקים לבואה

בין הרגיל למיוחד
בין החיבוק ללבד
תדעו שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה
ומחקים לבואה.