יום אחד כאן בישראל

יום אחד כאן בישראל
שכבר אף מניאק לא יזכיר לי את הסיוט
הזה
עובר בכיכר דיזנגוף
רואה את החיוך של השחקן הסדיסט
נתקע מולי
אנדריי?
מה אתה עושה כאן?
הוא לא יהודי
איך בכלל הגיע לכאן
עונה לי באותה שלווה של ימים ההם
בבית הספר
רצחתי איזה ארבעה אנשים
אני עובר כאן בדרך לאמריקה
את הפצוע האחרון סיפר
בא לגמור בבית חולים בלילה
לא היה לי קשר עם אלוהים
גם היום בקושי
אבל אז בזאת נפלט לי
אלוהים!!!
למה שלחת לי את החרא הזה שוב?!
הוא ניסה לסחות ממני כסף
למזלי באמת לא היה לי
יום אחד נעלם
לאמריקה