יום אחד זה קרה יש כוח לזמן

יום אחד זה קרה יש כוח לזמן
צץ במוחו רעיון לא קטן
כל החיים ללא מטרה
פריצות וסמין בלגן , משטרה

למה שלא אפתח סגנון
למה שלא אגבש לי חזון
הוא הצמיד כף ידו אל מצחו העגול
הפעם נהם … אני הולך על גדול !!!

הוא הרגיש זה חד , ראה את התמונה
הרצל החליט להקים מדינה
יש כאן נשיא וגם שר האוצר
רב מקובל
וראש ממשלה לשעבר
הרצל הצליח , הגשים את החזון
הוא הקים מדינה
בתול כלא רמון

דו דו דו
דה דה דה
אם תרצו אין זו אגדה