חסר לי בית, חסר לי עץ

חסר לי בית, חסר לי עץ
חסר לי עוגן, חסר לי בית
כי הביסים המתוקים הקטנים
הם אלה שהרסו לי
מזל שיש ים בעיר הזאת
רק שם אני מצליח לנשום
חסר לי בית
חסר לי עץ
חסר לי שורש
חסר לי אותי
כי הנשיקות המזויפות שלך
לקחו אותי הצידה
מזל שיש ים בעיר הזאת
רק כאן אני מצליח לנשום
חסר לי בית, חסר לי cash
חסר לי פחד, חסר לי כוח
כי המלחמות של כולם
הם לא המלחמות שלי
מזל שיש ים ועדיין
יש ים