חלמתי חלום ריק

חלמתי חלום ריק
על אור שנחלש מול החושך
החושך היה צודק
שלט בהכול
מרוב שהיו לו את כל הזכויות
לקחת ממני את האושר
ואני רק רציתי לחיות
עוד דקה אבודה
עם כל הקושי
חלמתי חלום די עמום
מזל שהצלחתי לקום
לקום זה בעצם להנצל
מסוף מאין סוף או מערפל