חלומות למבוגרים

חלומות למבוגרים
בלילה, לא הייתי פה
הייתי שם
ולא הרגשת אותי קרוב
בגלל הסם

בלילה, לא הרגשתי כךום
כמו נאשם
אוננתי ואפילו לא בכיתי
סתם

בלילה, לא חיבקתי ואפילו לא נגעתי בך
היית ילדה
הייתי ילד
מה לי ולך ?

בלילה, שהעיר עייפה כבר מאנשים רעים
שכבנו שם חלמנו שנינו
חלומות למבוגרים