זוכר שישבתי איתו בשיבה אחרי

זוכר שישבתי איתו בשיבה אחרי
מוות של אמא
נזרקה באוויר מילה ״גם״
הוא ישר אמר אני שונא את המילה הזאת
למה אתא שונא אותה שאלתי
כי תמיד כשהייתה מאכילה את הילדים שלה
היתה אומרת בשקט
אם אתה רוצה??!
אתה גם יכול לבוא לאכול
הייתי עבד שלהם
עבד