זה משחק לא ברור

זה משחק לא ברור
מי חבר מי אויב
מסתובב הכדור
אבל מי מסובב
אתה פה אתה שם
פעם בוכה פעם צוחק
מאשים נאשם
מתקרב מתרחק
מאמין ונופל מכל אמונה
אהבה בשחקים
ושנאה משונה
הגלגל מסתובב
אבל מי מסובב
זה אתה שמחליט
אם נעים או כואב
ולמעלה אדון
מכתיב את הטון
ואתה אחרון שמבין מה נכון
ונוגע באש
ונשרף שוב ושוב
אבל לא מתייאש
ומזמין עוד סיבוב
מאמין וכבר לא
כבר עייף ממשחק
האדון מלמעלה
יחבק או יצחק
רק אתמול הבנה
והיום אף אחד
לא אישה ולא איש
לא חבר
כי כולנו אחד

זה קשה לתפיסה אבל
כולנו אחד