השירים שלי הבינו אותי יותר

מכל אחד כאן בעיר
אז אולי הגיע זמן שאאמין בהם ?
הרי תמיד שהבדידות החריפה
השתמשתי במילים
אספתי אותם לשורות , בתים , דפים
שמרתי עליהם…
והם שמרו עליי