החזון של הרצל

החזון של הרצל
הרצל נולד ביית קטן
אמא ואבא עמלו עד אובדן
לא היה כסף בקושי מזון
הרצח בעצם גדל בלי חזון

כבר מגיל שבע התחיל לעשן
בקרב על סמים נשברה לו שן
ילד חזק עם תכונות של שליט
סמוך לבר מצווה כבר הלווה בריבית

דו דו דו
דה דה דה
אם תרצו אין זה אגדה

גזר דין התנפח
11 שנים
לחש לעצמו השופט בן זנונים
בית הסוהר סבבה !
ספריה ומזנון
יש כאן הכל
רק חסר הזון

דו דו דו
דה דה דה
אם תרצו אין זה אגדה