הוא כאן לידי

הוא כאן לידי
כדי שילמד
לאהוב בלי תנאים
לאהוב בלי פחדים
זה כל כך חדש לי
אבל גם נחמד
לראות כך דרכו
את החיים
עוד אף אחד לא אמר לי
ככה,פשוט
אתה שלי!!!
אבא שלי!!!
במבטו ראיתי תמיכה
הרגשתי שייך
וקצת מבוכה
זה כל כך חדש לי
ואני לא אני
הוא מקבל אותי בלי תנאים
כי אף אחד לא אמר לי
ככה,פשוט
אתה שלי!!!
אבא שלי!!!
ורוצה לומר לו ילד שלי
אתה שלי