בראת חושך

בראת חושך
בראת אור
בראת מקל
בראת כפתור
בראת אותי
בלילה של קור
אחר כך נתת לי
את הזכות לבחור
ועכשיו אני כאן
מנסה לעצור
לא מצליח לגעת
לא מצליח לקשור
לא מצליח לקחת
ולא לקבל
לא מצליח ביחד
לבד גם סובל
לא מצליח לראות
לחבר לפרק
לא מצליח לשתוק
להתאפק
לא מצליח איתך
לא מצליח איתי
בראת עולם
לא באמת אמיתי!