בלדה על האיש שהחליף את הירח

בלדה על האיש שהחליף את הירח
הוא הסתיר את עצמו
מעיני קהל
ובכלל מכל זוג עיניים

לפעמים עבד, כדי להשיג מזון
או כדי להחליף גרביים

הוא פחד מעצמו, וחשב לעצמו
שכולם פוחדים ממנו
תמיד היתה בו איזו חולשה
אך הצורך להגיע לפירושה
היה הופך לתשובה קשה
שזה ישנו ופתאום זה איננו

לא היה לו אח
או אפילו חבר
בעצם למעט הירח

הוא היה בודד, ודי חיוור
רק יוצא ומיד בורח

הירח לעומת זאת הקפיד
ערב ערב התייצב והופיע
וכולם אמרו "הוא פשוט להיט
הירח הזה עוד יפתיע"

וככה הם חיו האיש והירח
כל אחד בדרכו
הירח יוצא האיש בורח
הירח שר האיש צורח
הקשר בין האיש לירח, הלך והתפתח

וביום אחד, גשום ואפור
הירח איבד את הקול
לא יכול להופיע, מוכרח לעצור
לשכב ולשתות אקמול

ואז, שעה לפני הביטול,
של סיבוב הופעות לילי
ביקש הירח מהאיש הבורח
אני בצרות, ראשי קודח
רוצה לשכב, להתמרח,
אולי תעלה במקומי?

והאיש עלה, לא היתה ברירה
הירח הרי חולה
וכולם אמרו "לא רע, לא רע
הגיע, שיעלה".

וככה הם חיו האיש והירח,
כל אחד בדרכו
הירח יוצא האיש בורח
הירח שר האיש צורח
הקשר בין האיש לירח הלך והתפתח.