בלאק הגדול

בלאק הגדול
חשף את כל השבר
בלאק הגדול האם נשרוד לבד
בלאק הדול על פני מסך הקשר
כל כך שמרנו על זכויות הפרט

וזוהי התמונה עכשיו
עולם עצר מלכת
כתבתי לחבר ולא היתה תשובה
עייף מלהוביל מלהוכיח משלכת
נראה שגם אצלו שולטת עלטה

וזה הרגיש כאילו הולך לבוא אסון
זה ווירוס הבדידות
משבר הקשר הראשון

בלאק הגדול…….
חשף את כל השבר
בלק הגדול כבר לא נשרוד לבד
בלק הגדול על פני מסך הקשר
כל כך קדשנו את צנעת הפרט