בוכה על היער שנשרף

בצפון וגם בירושלים
על הזקנים שחוטפים כאפה
ואיש לא מושיט ידים
על מאיר בנאי שנפתר
והמדינה לא נעצרה לאיזה חצי יום
לא מדבר על יומיים
על החלום הכתום על שלום
ששייך לשוליים
בוכה על החייל שנפצע
גם אני הייתי שם איזה שנה
או שנתיים
בוכה פעם ביום
ולפעמים בוכה פעמיים