בהתחלה קיוויתי

בהתחלה קיוויתי
שרק נקרע החוט
אולי עוד לא נגמר בכלל
אולי זאת רק טעות
עמוק בתוך הבטן
אני לא חושש למות
אם יש דבר מפחיד באמת
זה חיים….
בתוך
אולי כי כבר אבדה לנו הדרך