אתמול עפה נעלמה לי ציפור

אתמול עפה נעלמה לי ציפור
שגידלתי מגיל שבע ימים
וזה שבר אותי האובדן
היום היא חזרה
וזה החיים הדברים נעלמים
וכואבים אבל אז פתאום הם חוזרים ויש טוב והכול טוב
אז יחזרו המסיבות
כי אנשים חייבים לפרוק מתח וכאב במקום הלא פשוט בו אנו חיים
ואני תאמינו או לא ממש אוהב את זה כשאתם שמחים רוקדים
ואני לא עצוב כמו שחשבתם
ואני בעד השמחה הזאת