אנשים בגדו בי היום

אנשים בגדו בי היום
מכרו אותי בשקל
לילה יום
לילה יום
המשכתי ללכת

כעבור דקה
התפכחתי פתאום
זה היה חלום
רע
רוסיה
סתיו
שלכת

נקודת התחלה
בדידות
מוסיקה
מחפש אהבה
ממשיך
ללכת

בחלום שלי אני מתלונן
לא מסנן
זמר מפורסם מכין לי
אוכל
לא טעים לי
מישהי בא לחבק
לא נעים לי
בחלום שלי אני מוותר
זה משליך על הכול
על היום יום
מעדיף חיים
פשוטים
כאן ועכשיו
ולא בחלום