אני שומר על הזמן עכשיו

אני שומר על הזמן עכשיו
שיחלוף בשקט
שלא יכאב
שהכאב מתפשט
יהיה מוצדק
ולא לשווא
אני מקפיד על הזמן
שיחמם
שלא ישרוט
שיזרום בתוך הדם
בכיוון הנכון
ולא ההפך
אני שומר על הזמן עכשיו
כמו שאני שומר על עצמי ועלייך
ושהזמן יעשה לנו רק טוב
ולא להפך
אני מקבל את הזמן עכשיו
מעומק השעון
לנצח