אני נוגע בשברי חלומות

אני נוגע בשברי חלומות
נפרד מהם
אותם החלומות שירו פעם חצים
אל תוך לבבות של אנשים
אל תוך הלב
שלך
אני נוגע בשברי זיכרונות
נפרד מהם
אותם החלומות שהיו פעם בעלי חשיבות
פחדנו למות
היום זה פחות מטריד
מפעם
מוות זה כשאתה חי בלי חיים
חיים זה מי שפוחד מהמוות
אני שוכח מוסיקה
שוכח אותך
שוכח לחיות
זמזום באוזניים
פליקרים
אורות
מכוניות
מחיאות כפיים
2017
אני עדיין כאן
ממלמל
מזיז שפתיים