אני לא נגד

אני לא נגד
אני מנסה לעמוד בצד
מנגד צבא שלם של חיות
ואנשים שאיבדו לב והיד

כמו בסרט שבו הגיבור תמיד לבד
גברת והסלים איחרו והאוטובוס אבד

אני לא איש ולא כלב
רק מנסה להחזיק מעמד
פי אלף מכל משנכנס
והפך לערפד

כפיים למוסיקה בלי אהבה
ידיים אל-על ,שמים כחולים עדיין
אבל בכל זאת חבל

אני לא נגד אני מנסה לעבור ליד
לובש בגד משתדל ליישר מבט

רציתי לומר ברור יצא מעורפל
ולא בהינף יד
רוב השלטים עכשיו מצביעים ״סגור״
אנשים מחביאים אהבה ורוקדים לבד
אני לא נגד
אבל גם לא בעד.