אני בוכה

אני בוכה
בוכה על הכול
עלי ועליך
על העולם הגדול
על זה ששום דבר בו
לא השתנה מאתמול
רק יותר פיתוים
ופחות לסבול

אני בוכה
על מה שאבד
או כשמשמוצאים כבר
זורקים מיד
עליך עלי
על הארנק הדועך
וגם על האיש העשיר
שכבר לא מחייך

בוכה על התום
שנמס בשחקים
בוכה על אטום
שמחק אנשים
בוכה על מחשב
שגנב לי את הילדה
וכבר לא מתחשב
בשום תרוץ או עובדה

אני בוכה על העיר
שהפכה בודדה
בוכה על השיר
שאיש לא שמע
בוכה על עצמי
כי זה תמיד הכי קרוב
לא רוצה להשאר
לא רוצה לעזוב

בוכה על תום
שנמס בשחקים
בוכה על אטום
שימחק אנשים
בוכה על הפלפון
שגנב לי ילדה
ולא מעניין לי
בשום עבודה