אנושי

אנושי
מה נשאר מכל זה
זה קצת גשם לידה חיבוק
נשיקה רשאונה
אנושי
למה זה רק מילה ולא כל היתר
היכן זה באמת נעצר לראשונה
באיזה קרב סכינים
או אפילו לפני ליד מדורה
על כידון מזוהם מדם של שכן
אנושי תינוק אשה וזקן
מלחמות
הרבה יותר מרגע ההוא של השקט
ברחוב משפחות מפורקות
יריקות בבית ספר
הצבא לא מחזיר את כולם בשלום
אנושי
מה מחר
מה היום
כמה מזה ישאר
אנושי
בחלום