ילד

ילד
הייתי מתעוררפץ מהמיטה
ויאלה לחצר
נוגס מהתפוח
נרטב ממטרה
נושם אויר מלוח
ורץ בלי מטרה