חיי ג׳וק

חיי ג׳וק
נולד במשפחה גדולה
כ17 אחים
היתה לו גם אחות קטנה
ג׳וקה עם נמשים

אמם היתה אשה גדולה
כמו שאומרים אמינו
קראה לנמשה קטנה
פרת משה רבינו

חיים היו נורה סבירים
שרידי מזון קפה נמס
עד שביום אחד סגריר
הגיע מרסס

האבא ג׳וקוס מנוסה
שריון למוד קרבות
זעק!!!מתחת למכסה
סיכוי חזק לשרוד

אנחנו חזקים לחשה
אימם כולה דמעות
נכון אישרה הנמשה
נשרוד מאמא
נשרוד

הקרב מראש היה עבוד
מבהלה קפאתי
ריסוס השמיד את המשפחה
אני שרדתי
אפטי