ואיפשהו שם מחקה בחוסר סובלנות אש גדולה

ואיפשהו שם מחקה בחוסר סובלנות אש גדולה
אש שורפת
אש שתנקה את הכול
ולא תשאיר פירור
אפילו לא את השקט
והים הגדול
והתקווה מאתמול
והמון חול
מוסיקה לא ממלא אותי
אתה שומע?!
הלו?!
שומע?!
אני לא יכול אתה עונה בשקט
מסכים עושה עם העיינים
גם אני לא יכול
אף אחד לא יכול
אז שמשהו ישחרר אותה
היא מתה לצאת
לפרוש את הכנפיים
לשרוף את הכול.