אתה בולע ונבלע

אתה בולע ונבלע
בים גדול של בהלה
שלעולם לא התמלא
אתה קונה
אתה מוכר
גם את קונה
ואף יותר
אתה קובע
מאחר
אובססיה של להספיק
לאן תגיע אין אפיק
אתה טועם
אתה יורק
אתה רושם
אתה מוחק
ולעולם לא מסתפק
בסוף היום
וכך נהוג
הרצון מוחק את התענוג
כמו איזה חור בנשמה
לא כסף
גם לא הצלחה
ושום דבר לא ממלא
אז מה אתה עוד מתפלא?!
רצון מוחק את שמחה
ולא עוזר גם המיתוג
אתא בולע ונבלה
וכך כתוב
וכך נהוג
מילוי מוחק את התענוג